Profile

Join date: Jun 18, 2022

About

เนื้อเพลง ครั้งที่ร้อย - ปราโมทย์ วิเลปะนะ อย่าไปคิดถึงเธอ คำที่บอกตัวเองทุกวัน สิ่งที่ฉันไม่คิดว่ามันจะยากเท่าไร ก่อนมีเธอยังอยู่ได้เลย มันจะยากอะไรมากมาย แค่ฉันต้องเริ่มต้นใหม่ ก็แค่เริ่มต้นใหม่เท่านั้น คนที่ทำให้เจ็บหัวใจ โธ่ ใครมันจะอยากจำ แต่ยิ่งบอกซ้ำๆ ก็ยิ่งตอกและย้ำ ว่าทำไม่ได้ บอกตัวเองให้ลืม ให้ลืม ให้ลืม ให้ลืม ครั้งที่ร้อยที่บอกหัวใจ มันก็ยังไม่ฟังว่าควรทำไง เหมือนว่าใจมันทำเป็นไม่ได้ยินสักที พยายามลืม เท่าไร อยากลืม เท่าไร ยังคิดถึงเธออย่างนี้ ครั้งที่เท่าไร ก็ต้องพ่ายแพ้หัวใจอยู่ดี อยากลืมฉันก็ยิ่งจำ รักที่ทำให้เจ็บหัวใจ โธ่ ใครมันจะอยากจำ แต่ยิ่งบอกซ้ำๆ ก็ยิ่งตอกและย้ำ เนื้อเพลง ครั้งที่ร้อย ว่าทำไม่ได้ บอกตัวเองให้ลืม ให้ลืม ให้ลืม ให้ลืม ครั้งที่ร้อยที่บอกหัวใจ มันก็ยังไม่ฟังว่าควรทำไง เหมือนว่าใจมันทำเป็นไม่ได้ยินสักที พยายามลืม เท่าไร อยากลืม เท่าไร ยังคิดถึงเธออย่างนี้ ครั้งที่เท่าไร ก็ต้องพ่ายแพ้หัวใจอยู่ดี อยากลืมฉันก็ยิ่งจำ ครั้งที่ร้อยที่บอกหัวใจ มันก็ยังไม่ฟังว่าควรทำไง เหมือนว่าใจมันทำเป็นไม่ได้ยินสักที พยายามลืม เท่าไร อยากลืม เท่าไร Thailyricsforyou ยังคิดถึงเธออย่างนี้ ครั้งที่เท่าไร ก็ต้องพ่ายแพ้หัวใจอยู่ดี อยากลืมฉันก็ยิ่งจำ

เนื้อเพลง ครั้งที่ร้อย

More actions